Компанія закритого типу, успішно працює в сфері освіти за кордоном з 2012 року

Умови відмови від послуги

Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від послуг Виконавця. За такої відмови замовник повинен сплатити вартість фактично наданих послуг та відшкодувати понесені виконавцем витрати.

Розірвання договору допускається:

  • по згоді сторін;
  • шляхом односторонньої відмови від договору.

Договір про надання послуг може бути розірваний у порядку та на підставах, встановлених ЦК України, іншим законом або за домовленістю сторін. Тобто. одностороння відмова від договору може відбуватися у трьох випадках:

  • на підставі встановлених ЦК України,
  • на підставах, встановлених іншими законами;
  • за домовленістю сторін.

Стаття 615 ЦК передбачає правила односторонньої відмови від зобов’язання:

  1. У разі порушення зобов’язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитись від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом;
  2. Внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов’язання або воно припиняється.

Умовою односторонньої відмови від договору надання послуг є обов’язок замовника відшкодувати виконавцю понесені ним фактичні витрати. При цьому необхідно враховувати, що при відмові замовника від виконання договору до початку надання послуги він зобов’язаний відшкодувати виконавцю його фактичні витрати, понесені з метою виконання договору до початку відмови. У разі відмови від виконання договору в процесі надання послуги замовник відшкодовує виконавцю його фактичні витрати, які він поніс до цього моменту з метою виконання тієї частини договору, від якої замовник відмовився.

Порядок та наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін чи законом. Сторони можуть шляхом досягнення взаємної згоди передбачити порядок розірвання договору та його наслідки. У разі недосягнення домовленості справа вирішується судом відповідно до правил підвідомчості та підсудності.

Замовте дзвінок

Заповніть форму нижче і ми Вам обов’язково зателефонуємо та дамо відповідь на всі питання, які вас цікавлять